Bàn Ăn Thông Minh Tròn 8 Ghế Nhập Khẩu Cạnh Mạ PVD Vàng GMT – TDKTM162