Bàn Ăn Mặt Đá Mạ PVD 6 Ghế Monet Nhập Khẩu GMT – TDKCT142