Bàn Ăn Mặt Đá Ghế Nelson 6 Ghế Nhập Khẩu GMT – MD88