Bàn Ăn Mặt Đá Ghế Monet Nhập Khẩu 6 Ghế GMT – TDKMD95