Bàn Ăn Mặt Đá 8 Ghế Nhập Khẩu Cao Cấp GMT – TDKMD107